top of page

OBSAH KURZU

TESTY A CVIČENÍ ZAMĚŘENÁ NA JEDNOTLIVÉ JEVY

Časování sloves 

etre

avoir

faire

aller

Testy na správné časování + použití (překlady), doplňovačky 

Časování sloves zakončených koncovkou ,-ir

Testy na správné časování + použití (překlady, doplňovačky )

Časování sloves zakončených koncovkou ,-dre

Testy na správné časování + použití (překlady, doplňovačky)

Časování sloves zakončených koncovkou ,-ire

Testy na správné časování + použití (překlady, doplňovačky)

Časování modálních sloves

vouloir, pouvoir, devoir

Testy na správné časování + použití (překlady, doplňovačky)

Časování sloves savoir a connaitre

Testy na správné časování + použití (překlady, doplňovačky)

Časování různých nepravidelných sloves

Testy na správné časování + použití (překlady, doplňovačky)

Časování pravidelných sloves 1.sl. třídy (zakončených koncovkou ,-er)

Testy na správné časování + použití (překlady, doplňovačky)

Výraz il y a 

Testy na správné  použití 

Passé composé

Testy na tvary příčestí minulých + použití správných pomocných sloves, shoda apod.

Imperfektum

Testy na správné tvoření a koncovky pravidelných i nepravidelných sloves

Passé composé x imperfektum

Testy na použití těchto dvou minulých časů, kdy použít který 

Blízká a prostá budoucnost

Testy na tvary a použití těchto dvou budoucích časů

Předložky místa

Testy, doplňovačky, překlady na správné použití předložek

místa

Předložky času

Testy, doplňovačky, překlady na správné použití předložek

času

Členy 

Testy, doplňovačky, překlady na správné použití členů

Dělivý člen a vyjádření množství

Testy, doplňovačky, překlady na správné použití dělivého členu nebo nebo jiných členů a předložek ve vyjádření množství

Přivlastňovací zájmena

Testy, doplňovačky, překlady na správné použití předložek

místa

bottom of page