top of page

Obsah kurzu

SLOVNÍ ZÁSOBA PODLE ÚROVNĚ 

1. LEKCE

Slovní zásoba odpovídající studentům v prvních lekcích napříč různými učebnicemi

2. LEKCE

Slovní zásoba odpovídající studentům v prvních lekcích napříč různými učebnicemi

3. LEKCE

Slovní zásoba odpovídající studentům v prvních lekcích napříč různými učebnicemi

4. LEKCE

Slovní zásoba odpovídající studentům v prvních lekcích napříč různými učebnicemi

5. LEKCE

Slovní zásoba odpovídající studentům v prvních lekcích napříč různými učebnicemi

6. LEKCE

Slovní zásoba odpovídající studentům v prvních lekcích napříč různými učebnicemi

7. LEKCE

Slovní zásoba odpovídající studentům v prvních lekcích napříč různými učebnicemi

SLOVNÍ ZÁSOBA PODLE TÉMAT

Předměty kolem nás

 

základní předměty 

Roční období + počasí

Rodina

Ovoce a zelenina

Základní potraviny

+ maso

Město a vesnice

názvy budov a míst

Dopravní prostředky

Krajina

typy krajin, názvy míst v krajině

Vyjádření času

části dne

dny v týdnu

výrazy typu dnes, zítra, včera apod.

Dům a byt

nábytek, názvy místností

Slovesa týkající se pohybu

Slovesa týkající se běžných denních aktivit

Slovesa týkající se komunikace

bottom of page