top of page

Obsah kurzu

JAK NĚCO VYJÁDŘIT, KONVERZAČNÍ OBRATY, ZDVOŘILOSTNÍ FRÁZE

Jak pozdravit a

rozloučit se

Jak poděkovat a omluvit se

Jak o něco požádat, 

vyjádřit, že něco potřebujete

Základní otázky

typu: je něco možné?, kolik něco stojí ? můžete mi s něčím pomoct? nevadí vám něco ?

Jak někomu popřát

-narozeniny, oslavy, 

různé svátky

-pěkný den, šťastnou cestu, hezký večer....

Co cítíme a jak se cítíme

zima, hlad, žízeň, potřeby, chutě

nemoc, smutek, radost............

Jak vyjádřit strach

a obavy

Jak se zeptat na cestu a jaké odpovědi můžeme dostat

Jak vyjádřit zákaz

něco se nesmí, 

je tady zákaz vstupu, zákaz parkování apod

Jak říct, že vám něco vadí/ nevadí,  je vám něco jedno nebo že to pro vás je / není důležité

POUŽITÍ SLOVES V REÁLNÉ KOMUNIKACI

Sloveso avoir (mít) 

a jeho použití

-mít strach, žízeň, hlad, potřeby, chuť, problém, atd, atd..

Sloveso faire (dělat) 

a jeho použití

- sportovat, zabývat se nějakou činností

- použití s počasím, pracemi týkající se domácnosti atd, atd.,

Sloveso aller (jít, jet) 

a jeho použití

společně s předložkami + různé významy

Slovesa s významem "dát" 

DONNER

METTRE

OFFRIR

Slovesa s významem

vědět / znát / umět

CONNAITRE X SAVOIR

Slovesa s významem

pohybu nahoru (vyjít, vylézt, stoupat, zvedat, apod)

a pohybu dolů (sjet, sejít, slézt, klesat, apod.)

MONTER / DESCENDRE

Slovesa s významem

přijít / přijet / vstoupit

odejít / odjet/ vystoupit

ARRIVER / VENIR / PARTIR/ SORTIR / 

ENTRER

Sloveso PRENDRE

brát vzít

- co si dáme

- použít dopravní prostředek

Sloveso 

DÉPENDRE (záviset) a jak ho správně používat nebo mu správně rozumět (to záleží na vás, to záleží na okolnostech, apod. )

Slovesa s významem zapnout a vypnout

(zapálit, uhasit)

ALLUMER

ÉTEINDRE

Sloveso 

ÉVITER (něčemu se vyhnout) a jak ho správně používat nebo mu správně rozumět

Sloveso 

ENLEVER (odstranit, sundat, dát pryč) a jak ho správně používat nebo mu správně rozumět

Sloveso 

PASSER (strávit, předat, přepojit, projít, atd)  a jak ho správně používat nebo mu správně rozumět

bottom of page