top of page

Obsah kurzu

Videa, která najdete v bloku gramatika

Větný zápor

jak vytvořit zápor 

Členy určitý a neurčitý: 

jak správně používat členy a jak s nimi pracovat

Ženský rod:

jak vytvořit ženský 

rod u přídavných jmen, tedy jak říct místo nový - nová, drahý - drahá, apod.

Samostatná zájmena osobní: 

 

vysvětlení, jak samost,zájmena fungují, jejich přehled a příklady použití

Předložka "à":

seznámení s touto předložkou, vysvětlení, jak ji gramaticky zařazovat a jak funguje ve spojení se členy

Předložka "de":   

           

seznámení s touto předložkou, vysvětlení, jak ji gramaticky zařazovat a jak funguje ve spojení se členy

Rozkazovací způsob: 

jak vytvořit rozkaz v kladu i záporu, pravidelné i nepravidelné tvoření

 

Dělivý člen:

 

jak utvořit dělivý člen, co to vlastně je,

vysvětlení počitatelných a nepočitatelných podstatných jmen a jejich použití s dělivým členem

Il y a :

 

co je to vlastně výraz "il y a" , jak a kdy se má správně používat

porovnání s výrazem "c´est" a použití v reálném textu

Tázací zájmena jaký, který:

jak se ve ptát pomocí tázacích zájmen "quel", jak je používat v žen.rodě a mn.čísle a jak s nimi pracovat

Ukazovací zájmena:

 

jak používat a pracovat s ukazovacími zájmeny "ce,cette, ces..."

Tvoření otázek:

jak přesně ve francouzštině formulovat otázky,

3 základní způsoby tvoření

Zájmeno "on":

co tohle zájmeno znamená, proč se tak často používá a v jakých situacích, 

jak ho gramaticky uchopit a jak ho reálně používat

Přivlastňovací zájmena:

 

jak používat a pracovat s přivlastňovacími zájmeny "mon, ma, mes,..."

bottom of page