top of page

VIDEOKURZY FRANCOUZŠTINY

DVOULETÉ PŘEDPLATNÉ FRANCOUZŠTINA

A1 - B2

4300,-Kč 

Kupte si dvouleté předplatné a získáte neomezený přístup naprosto ke všem videokurzům !

Po dva roky si můžete kdykoli přehrávat videa ze všech bloků, stahovat materiály, testovat se...

PODROBNÉ INFORMACE

A UKÁZKA

Kopie návrhu Video ukázka (12).jpg

V dvouletém předplatném  získáte neomezený přístup

ke všem těmto blokům videokurzů včetně těch,

které můžete koupit samostatně!

A0 

KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY 

2300,-Kč 

5  ucelených lekcí = 50 videí 

perfektní základ francouzštiny

výslovnost, 250 slovíček, konverzace, časování sloves, texty, poslechy, testy, cvičení, vše i v PDF

PODROBNÉ INFORMACE

A UKÁZKA

Kopie návrhu Video ukázka (2).jpg

A2- B2

GRAMATIKA 

2300,-Kč 

samostatná videa s vysvětlenými gramatickými jevy od začátečníků po pokročilé

přehledy v PDF

PODROBNÉ INFORMACE

A UKÁZKA

Kopie návrhu Video ukázka (5).jpg

A1- B1

KOMUNIKAČNÍ 

DOVEDNOSTI 

2300,-Kč 

samostatná videa

s konverzačními obraty, nácvikem komunikace, vzorovými větami, ukázky dialogů, vysvětlení a použití různých slovních obratů, ustálené fráze, hovorová francouzština

PODROBNÉ INFORMACE

A UKÁZKA

Kopie návrhu Video ukázka (7).jpg

A1 - B2

ČASOVÁNÍ SLOVES

nelze koupit samostatně

přístup si zajistíte koupí ročního předplatného

pravidelná i nepravidelná slovesa 

setřídění a vysvětlení časování

ukázky použití v kontextu 

kompletní přehled časování

v PDF

PODROBNÉ INFORMACE

A UKÁZKA

Kopie návrhu Video ukázka (6).jpg

ČETBA A POSLECH

A1- B2

nelze koupit samostatně

přístup si zajistíte koupí ročního předplatného

videa s texty různých úrovní

porozumění textu, výslovnost 

porozumění slyšenému textu

ke každému videu text v PDF včetně otázek, klíče a českého překladu 

PODROBNÉ INFORMACE

A UKÁZKA

Kopie návrhu Video ukázka (9).jpg

A1- B2

SLOVNÍ ZÁSOBA

nelze koupit samostatně přístup si zajistíte koupí ročního předplatného

ve videích najdete stovky slov napříč tématy a úrovněmi

klasické okruhy slovní zásoby, ale i netradiční, rozšiřující pro pokročilé

vše i k vytištění v PDF

PODROBNÉ INFORMACE

A UKÁZKA

Kopie návrhu Video ukázka (11).jpg

TESTY A CVIČENÍ

A1 - B2

nelze koupit samostatně

přístup si zajistíte koupí ročního předplatného

nepřeberné množství testů a cvičení napříč úrovněmi

od začátečníků po pokročilé

testy jsou v PDF - ke každému testu klíč a k některým video

s vysvětlením jevů

PODROBNÉ INFORMACE

A UKÁZKA

Kopie návrhu Video ukázka (8).jpg

A1- B2

VÝSLOVNOST

nelze koupit samostatně

přístup si zajistíte koupí ročního předplatného

vysvětlení pravidel francouzské

výslovnosti

ke každému videu rekapitulace a příklady v PDF

 

Kopie návrhu Video ukázka (10).jpg

PODROBNÉ INFORMACE

A UKÁZKA

A1- B2

LEKCE ZDARMA

0,-Kč 

videa s různými náměty napříč  

úrovněmi 

přehledy v PDF

výslovnost, gramatika, slovní

zásoba, konverzace,.....

bottom of page